Lịch sử Công ty

Từ sau khi thành lập vào năm 2001, BOBGATE liên tục thực hiện nhiều dự án toàn cầu hóa trong các lĩnh vực khác nhau như Địa phương hóa game hay Biên dịch kĩ thuật,…
Với kinh nghiệm và bí quyết địa phương hóa được tích lũy dựa trên quy trình cơ giới hóa – tự động hóa, chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng những bản dịch chất lượng hàng đầu, đồng thời không ngừng nỗ lực để trở thành đơn vị dẫn đầu về dịch vụ Địa phương hóa mọi lĩnh vực.

2023

Công ty thực hiện địa phương hóa cho GSP plus
Công ty thực hiện địa phương hóa cho EXPORT VOUCHER
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với NAVER Z
Kí kết hợp tác thông-biên dịch với Business Finland
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Jason System
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với XLGames
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với XQGames
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Superflex

2022 - 2021

Công ty thực hiện địa phương hóa cho GSP plus
Công ty thực hiện địa phương hóa cho EXPORT VOUCHER
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với ACT Games
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với SpongeMobile
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với 111%
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Awesomepiece
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với RisingWings
Tham gia sự kiện G-STAR
Hợp tác với dự án Paraguay KTNET
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Ballantine Dream
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Nexon Korea
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Able Games

2020 - 2019

Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với AhnLab
Kí kết phụ trách nội dung website AhnLab ASEC
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Vespa
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Riot Games
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với XLGames
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Ballantine Dream
Kí kết hợp tác đa ngôn ngữ với Line Games
Kí kết mở rộng hợp tác đa ngôn ngữ với Smilegate
Kí kết mở rộng hợp tác đa ngôn ngữ với NCSOFT
Kí kết hợp tác với một số indie game
Tham gia sự kiện G-STAR (quầy riêng)
Kí kết hợp tác với Pixellore

2018

Kí kết hợp tác với Awesome Pig
Kí kết hợp tác với ThumbAge
Kí kết hợp tác với X.D. Global
Kí kết hợp tác với Flero Games
Đăng kí hợp tác với GAMEPUB
Giải thưởng Công ty Dịch thuật Game INDIEGAME AWARDS 2018
Đảm nhiệm QA cho Xbox Live
Được chọn làm Công ty dịch thuật cho Google Cloud Platform
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho 3D Shape
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Bentley
Kí kết hợp tác với Công ty cổ phần Mom’s (Hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ)

2017

Kí kết hợp tác với 4:33 Creative Lab
Kí kết hợp tác với Nexon
Kí kết hợp tác với NHN Entertainment
Kí kết hợp tác với SoftNet
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Got Axis Communication
Dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Amazon AWS Knowledge Base
Dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Bosch Material

2016

Kí kết hợp tác với YDOnline
Kí kết hợp tác với Picneko
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức Tài liệu sử dụng xe Porsche
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website mytheresa
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho máy ảnh Canon
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Philips DFU
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Microsoft Azure
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Rotex

2015

Kí kết hợp tác với Smilegate
Kí kết hợp tác với Terralogic
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho EMC
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Thule
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Expedia
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Hawaiian Airlines Inc.

2014

Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Microsoft Legal
Công ty dịch thuật tiếng Hàn cho KACON
Apple Shared Services
Bing Map

2013

Kí kết hợp tác với SGData
Kí kết hợp tác với ADSee
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Microsoft Surface
Microsoft STB Server Cloud Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Microsoft STB Server Cloud
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Cisco GSSO

2012

Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho PTC Product
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Oracle DB
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Adobe Dreamweaver
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho Tableau Software
MOS eLearning
Microsoft Office 365

2010 - 2011

Kí kết hợp tác với KTH
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức cho website Zoosk
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức Tài liệu hướng dẫn của Philips PET
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức Tài liệu hướng dẫn của Siemens
Công ty dịch thuật tiếng Hàn chính thức Tài liệu hướng dẫn Volvo

2008 - 2009

Kí kết hợp tác với Teleco Korea

2006 - 2007

Kí kết hợp tác với NCsoft
Kí kết hợp tác với Nokia Korea

2005 ~ 2004

Kí kết hợp tác với Jonkers Korea

2003

Kí kết hợp tác với SDL Korea
Sun, Oracle Approved Vendor

2002

Kí kết hợp tác với Lionbridge Korea
Đăng kí là Microsoft Approved Vendor

2001

Thành lập BOBGATE