DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Toàn cầu hóa/
Địa phương hóa Game

Cung cấp dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ
với đội ngũ Biên dịch viên bản ngữ
am hiểu về lĩnh vực game

Game
LBT & LQA

Cung cấp dịch vụ Kiểm thử (Local Build Testing)
và LQA (Localization Quality Assurance)
nhằm nâng cao chất lượng
của tựa game ở từng ngôn ngữ

Quản lý
Cộng đồng Người chơi Toàn cầu

Cung cấp dịch vụ vận hành phản ánh
văn hóa của từng quốc gia và ngôn ngữ
Sâu sát giúp kết nối dễ dàng hơn
với người chơi bản địa