Technical Writing & Pháp lý

Ngoài Game/ Phần mềm, chúng tôi còn cung ứng dịch vụ soạn thảo Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm hay các dịch vụ Technical Writing khác với đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực.

BOBGATE cung cấp các dịch vụ chuyên môn như cải thiện Consistency giúp truyền tải thông tin chính xác hay bảo đảm Readabilityn sau khi đã cân nhắc phân khúc khách hàng mục tiêu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có dịch vụ dịch thuật pháp lý các văn bản về Điều khoản sử dụng, Bảo mật thông tin cá nhân hay Thông báo pháp lý của sản phẩm,….