Kiểm định chất lượng

Sau khi hoàn tất quá trình dịch thuật, cần trải qua bước kiểm nghiệm các yếu tố về tag, biến số, ký hiệu, chữ số,… của ngôn ngữ nguồn xem đã được phản ánh đầy đủ ở ngôn ngữ đích hay chưa. BOBGATE chúng tôi đã cho phát triển các phần mềm riêng biệt để phục vụ cho bước kiểm tra chi tiết này sao cho phù hợp với đặc trưng của từng ngôn ngữ.

Trong quá trình thực hiện nhiều dự án, các Người phụ trách review và Quản lý dự án (PM) của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm đã và đang theo dõi cũng như phản hồi về tính ứng dụng và độ chính xác của các phần mềm, giúp các phần mềm được cập nhật liên tục từ đó mang đến hiệu quả, mức độ tin cậy cao.