ประวัติของบริษัท

หลังจากที่ BOBGATE ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 เราได้ให้บริการด้าน Globalization อาทิ Game Localization และการแปลทางเทคนิค ให้แก่อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ที่สั่งสมจากกระบวนการ Localization ด้วยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถมอบผลลัพท์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ เราจะขอเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน Localization สำหรับทุกอุตสาหกรรม

2018

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Awesome Pig
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ ThumbAge
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ X.D. Global
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Flero Games
จดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ GAMEPUB
ให้การสนับสนุนด้านการแปลเกมแก่งาน ‘Indie Awards 2018’
เป็น QA ดูแล Xbox Live
ถูกเลือกให้เป็นบริษัทแปลของ Google Cloud Platform
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ 3D Shape
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Bentley
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ mom’s Co. Ltd. (สนับสนุนการแปลในหลายภาษา)

2017

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ 4:33 Creative Lab
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Nexon
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ NHN Entertainment
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ SoftNet
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Got Axis Communication
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Amazon AWS Knowledge Base
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Bosch Material

2016

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ YDOnline
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ PICNEKO
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับคู่มือการใช้รถของ Porsche
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ mytheresa
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของกล้อง Canon
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Philips DFU
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Microsoft Azure
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Roxtec

2015

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Smilegate
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Theralogic
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ EMC
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Thule
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Expedia
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Hawaiian Airlines Inc.

2014

เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Microsoft Legal
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีของ KACON
Apple Shared Services
Bing Map

2013

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ SGData
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ ADsee Communication
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Microsoft Surface
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Microsoft STB Server Cloud Website
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Cisco GSSO

2012

เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ PTC Product
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Oracle DB
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Adobe Dreamweaver
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการของ Tableau Software
MOS eLearning
Microsoft Office 365

2011 ~ 2010

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ KTH
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Zoosk
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับคู่มือการใช้งานของ Philips PET
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับคู่มือการใช้งานของ Siemens
เป็นบริษัทแปลภาษาเกาหลีอย่างเป็นทางการสำหรับคู่มือการใช้งานของ Volvo

2009 ~ 2008

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ

2007 ~ 2006

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ NCsoft
เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Nokia Korea

2005 ~ 2004

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Jonkers Korea

2003

ทำสัญญากับ SDL Korea Partnership
เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Sun, Oracle

2002

เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Lionbridge Korea
จดทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft

2001

ก่อตั้ง BOBGATE