Marketing

Các tài liệu về Marketing nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh cũng như tính năng của sản phẩm đến với người dùng trên nền tảng Online/ Offline đòi hỏi kĩ năng dịch thuật linh hoạt cùng năng lực ngôn ngữ trau chuốt. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật marketing khác biệt thông qua những chuyên gia giàu kinh nghiệm với những dự án ở các mảng như Truyền thông mạng xã hội, Mobile App Marketing hay Chiến dịch,…

Ngoài ra, không chỉ dịch thuật tài liệu Marketing ngắn hạn, chúng tôi còn cung ứng “Kế hoạch Dịch vụ dài hạn” như vận hành Trang thương hiệu đa ngôn ngữ.