Địa phương hóa phần mềm

Đây là công việc biên dịch phần mềm ở nhiều mảng như UI (Giao diện người dùng), các loại tin nhắn, tài liệu giải thích tính năng sản phẩm hay sách hướng dẫn sử dụng,…
Chúng tôi thực hiện toàn bộ quá trình biên dịch từ bản thảo kế hoạch phát triển cho đến nội dung tiếp cận người dùng cuối.

Chúng tôi chọn ra những thuật ngữ chính xác và thích hợp, đồng thời duy trì các quy tắc định vị thương hiệu (Tone & Manner) tương ứng với phân khúc người chơi mục tiêu, giúp phần mềm của Quý công ty có tính cạnh tranh cao hơn trên thị trường toàn cầu.