บริการ

บริการ Game Localization

บริการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับเกมประเทศเกาหลีที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดโลก และบริการแปลเป็นภาษาเกาหลีสำหรับเกมต่างประเทศที่ต้องการจัดจำหน่ายในประเทศเกาหลี

งานประกันคุณภาพงานแปล (Localization Quality Assurance) ควบคู่ไปกับบริการดูแลคอมมูนิตี้เพื่อผู้เล่นท้องถิ่น

งานด้าน Game Localization ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น แต่เป็นงานที่ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และทำความเข้าใจในตัวเกมเป็นอย่างมาก

บริการ Software Localization

งานแปล UI (User Interface) ของซอฟต์แวร์ และสารประเภทต่างๆ คำอธิบายฟังก์ชั่นของสินค้า คำแนะนำและประกาศ คู่มือ เป็นต้น

เราให้บริการแปลครอบคลุมตั้งแต่แผนการพัฒนา จนถึงส่วนที่แสดงให้ต่อผู้ใช้งานปลายทาง

หลังจากการแปลเสร็จสิ้น จะต้องตรวจสอบว่าแท็ก, ตัวแปร, สัญลักษณ์ และตัวเลขทั้งหมดในข้อความต้นฉบับนั้นอยู่ในข้อความที่แปลอย่างสมบูรณ์หรือไม่ BOBGATE ได้พัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งเดียวที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของภาษาต่างๆ อย่างละเอียด และใช้สำหรับงานตรวจสอบทั้งหมดได้

คุณสามารถไว้วางใจในความเป็นเลิศได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบและผู้จัดการโครงการทุกคนใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นเวลาหลายปีในทุกๆ โปรเจ็กต์ มีการตรวจสอบและอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานและความแม่นยำ

ในการนำเสนอรูปภาพและฟังก์ชั่นการทำงานของสินค้าไปยังผู้ใช้จำนวนมากผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การแปลเอกสารด้านการตลาดจำเป็นต้องอาศัยความสามารถทางภาษา และทักษะการแปลที่มีความยืดหยุ่น

เราขอเสนอบริการที่แตกต่างด้วยการแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และจากประสบการณ์มากล้นเกี่ยวกับการทำโปรเจ็คต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดในแอพลิเคชั่นบนมือถือ แคมเปญ เป็นต้น

การแปลทางเทคนิคและกฏหมาย

นอกจากบริการสำหรับธุรกิจ Game และ Software แล้ว เรายังให้บริการเขียนคู่มือสินค้าแก่ธุรกิจประเภทอื่นๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในบริการการเขียนทางเทคนิค

รวมไปถึงบริการแปลเอกสารทางกฏหมาย เช่น Legal notice นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งาน เป็นต้น