เกี่ยวกับ BOBGATE

บริการ Localization
ผลักดันความสำเร็จของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Game Globalization / Localization

BOBGATE ให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับการให้บริการเกมพร้อมกันทั่วโลก อาทิ การแปลภาษาในเกม, LQA หลากหลายภาษา, การจัดการคอมมูนิตี้แต่ละภาษา เป็นต้น

ทำการปล่อยตัวและการดูแลในหลายภาษาไปพร้อมกับ BOBGATE!

จุดแข็งของ BOBGATE

เทคนิคเฉพาะตัวและกระบวนการที่มีเอกลักษณ์ซึ่งได้มาจากประสบการณ์การทำโปรเจ็คมานาน 20 ปี
ให้บริการแปลภาษาและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับประเทศท้องถิ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Game Globalization

เทคนิคจากประสบการณ์การทำ
โปรเจ็คนาน 20 ปีและกระบวนการที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับการให้บริการเกม
พร้อมกันทั่วโลก

ภาษา SEA & European

แปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาท้องถิ่น อาทิ ภาษาไทย/ภาษาอินโดนีเซีย/ภาษาเวียดนาม/ภาษาฝรั่งเศษ/ภาษาเยอรมันโดยตรง ไม่ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

บริหารคอมมูนิตี้แบบ 24/7

ให้บริการดูแลคอมมูนิตี้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง)

ภาษาที่ให้บริการ

นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการในภาษาอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยเจ้าของภาษาและนักแปลมืออาชีพที่แปลจากภาษาเกาหลีโดยตรงและในเวลาเดียวกัน