การแปลทางเทคนิคและกฏหมาย

นอกจากบริการสำหรับธุรกิจ Game และ Software แล้ว เรายังให้บริการเขียนคู่มือสินค้าแก่ธุรกิจประเภทอื่นๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในบริการการเขียนทางเทคนิค

บริการของ BOBGATE มีความเป็นมืออาชีพและคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน อาทิ การเพิ่ม Readability การปรับปรุง Consistency เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วเรายังให้บริการแปลเอกสารทางกฏหมาย เช่น Legal notice นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งาน เป็นต้น