บริการของเรา

Game Globalization / Localization

บริการแปลหลากหลายภาษา โดยเจ้าของภาษาที่มีความเข้าใจในเกมอย่างถ่องแท้

Game LBT & LQA

บริการทดสอบ (Loc Build Testing) และ LQA(Localization Quality Assurance) เพื่อยกระดับคุณภาพบิลด์ของแต่ละภาษา

Global Community Management

ให้บริการจัดการคอมมิวนิตี้ที่สะท้อนถึงแต่ละภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการสื่อสารกับผู้เล่นในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ข่าวสารล่าสุด

ดูเพิ่ม