การตลาด

ในการนำเสนอรูปภาพและฟังก์ชั่นการทำงานของสินค้าไปยังผู้ใช้จำนวนมากผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นต้องอาศัยทั้งความสามารถทางภาษาและทักษะการแปลที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เอกสารทางการตลาดมีความกระชับ
เราขอเสนอบริการที่แตกต่างด้วยการแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และจากประสบการณ์มากล้นเกี่ยวกับการทำโปรเจ็ค อาทิ โซเชียลมีเดีย การตลาดในแอพลิเคชั่นบนมือถือ แคมเปญ เป็นต้น

ไม่ใช่เพียงการแปลเอกสารการตลาดแค่ครั้งเดียว แต่เรายังเสนอ Long-Term Service Plan อาทิ การบริหารจัดการหน้าแบรนด์หลายภาษาให้อีกด้วย