Được chọn làm Công ty địa phương hóa game cho GSP plus 2021