Phát biểu tại Hội thảo Indiegame Awards 2018

Ngày 15 tháng 12 năm 2018, Hiệp hội Indiegame Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo “Indiegame Awards 2018” tại tầng 1 Pangyo Startup Campus tỉnh Gyeonggi với sự chủ trì của Inditor (Trạm dừng chân của các Nhà phát triển Indie game). […]