Cập nhật phiên bản chính thức của công cụ tìm kiếm do bobGate phát triển: BG_Finder → WeFinder 2.0