Cập nhật phiên bản chính thức của công cụ kiểm tra bản dịch do bobGate phát triển: BG_checker → WeCorrect 1.5